13 de maig 2009

l'home que es donaria a qui el volgués


encara impregnada de la visita del dissabte...

Jo em donaria a qui em volgués
com si ni jo me n'adonés
d'aquest donar-me; com si ho fes
un jo de mi que m'ignorés.

Jo em donaria a qui es donés
a canvi meu per sempre més:
que res de meu no me'n quedés
en el no-meu que jo en rebés.

Jo em donaria per un bes,
per un de sol, però que besés
i del besat em desbesés.

Jo em donaria a qui em volgués
com si ni jo me n'adonés:
com una almoina que se'm fes.
JOSEP PALAU I FABRE


Afortunadament, em puc donar cada dia una miqueta als altres, no hi ha res millor...